Acasă Economic Mold-street: Liberalizare pentru „băieţi deştepţi”: cine va plăti pentru dezechilibrele de pe...

Mold-street: Liberalizare pentru „băieţi deştepţi”: cine va plăti pentru dezechilibrele de pe piaţa energiei

118
0
ads

La începutul lunii august, câteva mari întreprinderi, inclusiv două fabrici de sticlă, care au ales anterior un furnizor de pe piaţa liberă pentru a primi energie electrică mai ieftină, s-au pomenit că rămân fără curent. Furnizorii, mici companii, erau gata să le livreze energie, doar că la preţuri mult mai mari, ceea ce nu puteau accepta întreprinderile, pentru că astfel creşteau costurile de producţie. Aşa că întreprinderile au ales să revină la furnizorul serviciului universal, doar că între 1 şi 11 august, până a trece de la un furnizor la altul, companiile au consumat energie de pe piaţă, ceea ce a creat o serie de dezechilibre şi acum ar urma să se stabilească cine este vinovat şi mai ales cine plăteşte pentru aceasta, transmite SafeNews.md cu referire la mold-street.com.

Energia ucraineană s-a scumpit de aproape două ori

Administraţia Sierra Solar Systems SRL, întreprinderea care importa energia pentru clienții săi, dar și pentru furnizorii Ecoelectroenergo, SD Energy Engineering Group de la 1 august, nu au mai fost în stare să asigure cu energie companiile contractante, explică situaţia prin scumpirea semnificativă a curentului electric în Ucraina.

„Energia s-a scumpit de aproape două ori. Cumpăram cu aproximativ 50 de dolari pentru un MWh, iar de la 1 august a ajuns la 85 de dolari pentru MWh, iar uneori trece de 90 de dolari. În aceste condiţii, când consumatorii ne plăteau 1,09-1,10 lei pentru un kWh, nu puteam activa nicidecum”, explică Nicolae Triboi, fost director al Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), iar acum administrator la Sierra Solar Systems SRL.

Totodată, el susţine că ar fi procurat energie mai ieftină de la alți furnizori, doar că nu există asemenea oferte. În aceste condiții, cele două fabrici de sticlă, un producător de materiale de construcţie și subzona Cahul a Zonei Economice Libere Bălți au revenit la furnizorul serviciului universal – Premier Energy SRL. Marin Ciobanu, administratorul ZEL Bălți, afirmă că problema asigurării cu energie electrică s-a rezolvat rapid, grație autorității de reglementare și Premier Energy.

„Nici-un rezident al subzonei Cahul a ZEL Bălţi nu a avut de suferit”, a declarat el.

Fiecare furnizor ar trebui să asigure continuitatea livrării energiei electrice

Deşi nimeni nu a avut de suferit, cazul a arătat că liberalizarea se face pe dibuite şi acum nu e clar cine va plăti pentru problemele create de firmele unor „băieţi deştepţi”, care în câteva luni au făcut câteva milioane de lei, după care „au şters putina”.

Reprezentanţii Premier Energy susţin că, având în vedere situația la zi cu resursele energetice disponibile pe plan mondial, furnizarea energiei electrice pe piața cu amănuntul prezintă riscuri, atât din cauza volatilității prețurilor de achiziție, cât și a posibilității de întrerupere a aprovizionării de la sursele de import; din acest motiv este foarte important ca fiecare furnizor să asigure continuitatea livrării energiei pe piața în care activează, în caz contrar apar probleme în sistem, iar cei care vor avea de suferit sunt consumatorii. „Noi, în calitate de furnizor universal, având semnat un contract de procurare a energiei electrice de lungă durată, garantăm oricând şi în diferite situaţii continuitatea furnizării energiei consumatorilor finali (atât persoanelor juridice, cât şi consumatorilor casnici) la un tarif reglementat, justificat şi aprobat de ANRE, oferind un caracter previzibil relaţiilor cu consumatorii”, a declarat administrația Premier Energy.

„Este important ca administratorii, care au capacitatea de a decide asupra schimbării furnizorului, să evalueze cu atenție dacă merită să se avânte la unele economii, deseori relevante și doar pe termen scurt, dar care implică riscuri în continuitatea furnizării. Este necesar să se acționeze cu prudență și, mai presus de toate, cu evaluarea capacității financiare a furnizorilor alternativi, pentru a rezista unei situații de volatilitate a prețurilor pe piața liberalizată”, adaugă furnizorul.

Ce face ANRE

Pe de altă parte, se iscă şi întrebarea logică, cum autoritatea de reglementare monitorizează piaţa şi oferă licenţe unor companii create parcă special pentru a face profit în timpul verii, când este acces la energie ieftină din Ucraina, iar odată cu apropierea sezonului rece, când cota de energie mai scumpă de la producătorii locali crește sau se majorează prețurile pe piața Ucrainei – să-și abandoneze clienții.

În acest sens, ANRE susţine că a fost inițiată şi o investigație în privința problemelor apărute în activitățile unor furnizori de energie. Cazul a arătat vulnerabilitatea pieţei energiei şi riscul apariţiei unor litigii şi dispute între participanţi. Dar problemele sunt chiar mai grave, fiind vorba şi de cine va acoperi costurile dezechilibrelor create şi de întreprinderile electroenergetice din raioanele de est ale țării (regiunea transnistreană), care nu activează conform cadrului legal al Republicii Moldova, dar sunt parte ale aceluiaşi sistem electroenergetic.

Dezechilibrarea pieței energiei electrice

Un an în urmă, Consiliul de Administrație al ANRE adopta Regulile pieței energiei electrice , document ce oferă cadrul legal pentru o liberalizare totală a pieţei energiei din Republica Moldova, conform normelor europene.

Deşi Regulile urmau să intre în vigoare peste un an de la publicarea documentului, ANRE a fost nevoită să ia unele măsuri tranzitorii până la aplicarea Regulilor pieței energiei electrice. Totul s-a datorat divergenţelor ce au apărut între diferiţi jucători de pe piaţă, ANRE şi operatorul de sistem – Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, privind plata pentru echilibrarea întregii piețe.

Sunt doar două opţiuni pentru a obţine energie electrică de echilibru: importul din Ucraina sau achiziţia de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Молдавская ГРЭС) din regiunea transnistreană, ceea ce limitează la maximum spaţiul de manevră.

ANRE susţine că, în februarie-martie 2021, în timpul desfășurării licitațiilor pentru procurarea energiei electrice (pentru perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2022), precum și în perioada imediat următoare, a fost identificată o deficiență a pieței energiei din Republica Moldova, și anume – imposibilitatea participanților de a găsi o contraparte cu care să se poată semna un contract de asumare a responsabilității financiare pentru dezechilibrele create, fapt care este în măsură să distorsioneze concurența pe această piață.

În consecință, „în scopul asigurării condițiilor loiale și concurențiale pentru toți participanții la piața de energie electrică, indiferent de modalitatea de procurare a curentului electric, pentru garantarea securității și continuității aprovizionării cu energie a consumatorilor finali, pentru perioada de până la punerea în aplicare a Regulilor pieței energiei electrice”, ANRE a aprobat pe 21 iunie 2021 mecanismul tranzitoriu de soluționare a dezechilibrelor pe piață.

Concomitent, au fost impuse și instrumentele necesare pentru stabilirea/măsurarea dezechilibrelor orare și, corespunzător, asumarea responsabilității de către participanții la piața de energie electrice pentru plata acestor dezechilibre. Astfel, Moldelectrica a ajuns a fi responsabilă pentru oferirea serviciilor de echilibrare furnizorilor și operatorilor de distribuție din Moldova. Pentru a realiza acest lucru, Moldelectrica trebuia să stabilească contracte pentru achiziționarea serviciilor de echilibrare.

Cu toate acestea, Hotărârea ANRE din 21 iunie 2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice nu a putut fi pusă în aplicare de facto, ceea ce a determinat ANRE să o modifice pe 25 august și să revină la un mecanism de echilibrare lunar.

Garanţii financiare cât 20% din contract

Conform deciziei inițiale a ANRE, fiecare participant la piața de energie electrică, în calitate de parte responsabilă de echilibrare, își asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport (OST) al energiei pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil OST pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie, astfel fiind pus în aplicare rolul central al OST.

ANRE a stabilit că garanția financiară urmează a fi determinată utilizând un preț de referință redus, egal cu 20% din prețul mediu de procurare a energiei electrice. Spre exemplu, în cazul unui contract de achiziţie de 10 milioane lei, trebuie să ai depusă garanţie de două milioane lei.

Anume acest cuantum a generat dezbateri, pentru că întreprinderile sunt obligate să țină blocate milioane de lei, ceea ce în final poate duce la scumpirea curentului.

Totodată, s-a constatat că majoritatea companiilor nu dispun de echipamente de monitorizare a parametrilor de calitate și înregistrare a deranjamentelor, care să fie certificate și verificate metrologic, dar și recunoscute de toți participanții la piața de energie electrică. Din această cauză nu este posibil de identificat sursa deranjamentului, iar pe cale de consecință este dificilă determinarea părții responsabile de dezechilibru.

Jumătate din companiile energetice nu au contracte de echilibrare

La o lună de la decizia ANRE, pe 30 iulie 2021, aproximativ jumătate din participanții activi (32 de companii) de pe piață, inclusiv cel mai mare producător – Centrala Termoelectrică Moldovenească, care livrează energie electrică operatorilor de sistem și furnizorilor serviciului universal și de ultimă opțiune, nu aveau semnat contractul de echilibrare cu operatorul sistemului de transport.

„Lipsa contractelor de echilibrare a unor participanți ai pieței de energie electrică cu operatorul sistemului de transport și de sistem creează condiții discriminatorii pentru ceilalți participanți la piața de energie electrică, care și-au îndeplinit în mod conștiincios obligațiile. Totodată, aceasta creează obligații de plată și riscuri financiare inechitabile pentru ultimii, din cauza costurilor aferente dezechilibrelor create de aceștia și neacoperite corespunzător prin contracte de echilibrare”, susţine ANRE.

În plus, majoritatea companiilor nu au depus nici garanția financiară necesară la semnarea contractului de echilibrare cu Moldelectrica, în special – companiile mici de producere a energiei regenerabile. În cazul furnizorilor serviciului universal și de ultimă opțiune, Premier Energy şi FEE Nord, precum şi cele două companii de distribuţie – Рrеmiеr Energy Distribution şi RED Nord, aceștia au creat un grup de echilibrare cu Centrala Termoelectrică Moldovenească, care este responsabil pentru garanțiilor financiare.

De notat că, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(6) din Legea cu privire la energia electrică, la semnarea contractului partea responsabilă de echilibrare sau responsabilul grupului de echilibrare este obligat să depună garanție financiară, care nu va fi mai mică decât consumul estimativ lunar al părții responsabile de echilibrare sau al grupului de echilibrare.

Cine va plăti pentru regiunea transnistreană

Potrivit ANRE, cele mai mari divergenţe sunt între Moldelectrica şi Centrala Termoelectrică Moldovenească şi se referă la punctele de măsurare, în raport cu care urmează a fi determinate dezechilibrele.

„Divergenţele sunt în măsură să creeze situații în care costurile dezechilibrelor, create de întreprinderile electroenergetice din regiunea transnistreană și care nu activează conform cadrului legal al Republicii Moldova, nu vor putea fi atribuite părții care le-a provocat, ceea ce va provoca riscuri financiare întregului sector electroenergetic din țară, în particular întreprinderii Moldelectrica, care este responsabil de echilibrarea întregii piețe. Mai mult decât atât, aceste riscuri în final pot cădea pe seama consumatorilor finali ai Republicii Moldova, ceea ce iese din cadrul legal existent”, constată autoritatea de reglementare în domeniu.

Pentru soluționarea problemei dezechilibrelor provocate de întreprinderile din raioanele de est, ANRE consideră că este necesar de a ajusta cadrul legal existent, dar și de a purta consultări cu factorii de decizie.

În opinia specialiştilor de la ANRE, problemele respective pot crea neînțelegeri esențiale și litigii între participanții la piața de energie, care pun în pericol asigurarea stabilității funcționării sistemului electroenergetic și securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor finali.

Totuşi, după consultări cu Secretariatul Comunității Energetice, ANRE a iniţiat alte măsuri pentru depășirea situației create și facilitarea implementării ulterioare a Regulilor pieței energiei electrice.

Astfel, pe 25 august 2021, ANRE a modificat hotărârea din 21 iunie, instituind prevederi mai clare privind aplicarea sancţiunilor financiare pentru dezechilibrele create în sistemul electroenergetic.

Noile prevederi permit efectuarea soldurilor/echilibrelor lunare non-orare, ceea ce reprezintă o discriminare față de furnizorii reglementați, susţine specialiştii de pe piaţă.

Un mecanism discriminatoriu

Mecanismul provizoriu de echilibrare, aprobat de ANRE, creează condiții discriminatorii de activitate pe piață, între furnizorii la tarife reglementate și cei la tarife negociate, şi nu se stimulează funcționarea pieței, în fapt fiind impus un mecanism de blocare a accesului pe piaţă pentru furnizorii noi, până la întrarea în vigoare a noilor Reguli ale pieței energiei electrice.

Totodată, nu au fost soluționate probleme importante care ar permite apariția unui mecanism de echilibrare eficient pentru fluxurile comerciale în domeniu. Una dintre problemele nesoluţionate rămâne a fi dezechilibrele consumatorilor din Transinstria. În continuare, rămâne să vedem dacă ANRE este capabilă, așa cum și-a luat angajamentul față de Comunitatea Energetică, să stabilească până la data de 2 octombrie 2021 un mecanism de compensare financiară a dezechilibrelor în fiecare interval de dispecerizare, care este comun și neutru pentru întregul sector energetic, fără a presupune o creștere a prețului energiei și fără a favoriza unii furnizorii alternativi care discriminează furnizorii reglementați.

Este posibil ca ultimul mecanism tranzitoriu urmează să fie prelungit pentru o perioadă nedeterminată, creând premize de activitate anticoncurențiale și divergențe între furnizori reglementați și cei existenți din piața liberă, fără a crea posibilități de intrare în piață a noilor furnizori. Altfel spus, urmează să fie amânată intrarea în vigoare a Regulilor pieței energiei electrice pe 2 octombrie 2021.

De notat că ANRE susţine că, în scopul excluderii echivocului și barierelor legislative, care creează impedimente în procesul deschiderii pieței, Agenţia a solicitat Guvernului inițierea modificărilor la Legea cu privire la energia electrică, promovarea cărora ar permite soluționarea lacunelor de reglementare și implementarea conformă a acquis-ului comunitar.

sursa: mold-street.com

! Acest articol este proprietatea SafeNews.md și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face DOAR în limită maximă de 1000 de semne. În mod OBLIGATORIU cu indicarea în TITLU a sursei citate, iar în text cu LINK ACTIV către pagina acestui articol. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui ACORD prealabil întocmit cu redacția portalului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here